OBLASTI POMOCI

Ponúkam služby pri nasledovných oblastiach problémov:

1. dlhotrvajúci smútok a depresie,
2. úzkosti, stres,
3. pocity prázdna, osamelosť,
4. nízka sebadôvera, pocit menejcennosti,
5. pocity straty zmyslu, životnej orientácie,
6. vzťahové, partnerské a manželské problémy a konflikty,
7. nemožnosť nájsť si partnera,
8. životné straty, ťažkosti s vyrovnaním sa s rozchodom, rozvodom,
9. psychosomatické ťažkosti (telesné symptómy, ktoré nemajú pôvod v tele),
10. sexuologická problematika, a i

SLUŽBY

Individuálna psychoterapia a poradenstvo:
Individuálna terapia je liečba rozhovormi v stanovenej štruktúre. Väčšinou raz za jeden až dva týždne sa stretneme na 50 minút. O dlhodobej psychoterapii vravíme, keď počet plánovaných sedení je dlhší ako polrok až rok. Krátkodobá terapia sa ráta na potlačenie akútnych ťažkostí do 10-15 sedení.

Párová terapia:
Pre páry s účelom pracovať na svojom vzťahu. Výhodou je priama interakcia a možnosť pracovať nielen s jedným partnerom, ale sledovať a pomáhať dynamike vzťahových konfliktov a partnerských scenárov.

Skupinová terapia:
Záujemcovia o skupinovú terapiu sa stretávajú v skupine raz za jeden až dva týždne, do skupiny by mali ísť na doporučenie ľudia, ktorí riešia vzťahové a medziľudské problémy, profitom býva zážitok priamych reakcií od ostatných členov skupiny, samozrejme pod dohľadom terapeuta a s jeho pomocou. Sila skupiny dáva intenzívnejšiu skúsenosť.

Zážitkové semináre:
Tématické aj voľné stretnutia skôr cez víkendy na jeden až dva dni. Môžu byť orientované ako skupinová terapia, stavanie systemických konštelácií a i. Chystá sa sebazážitková skupina vedená Geštalt prístupom a priebežne Stavanie systemických konštelácií.

Krízová intervencia:
Akútna pomoc spracovania krízy krátko po zažití náročnej udalosti, traumatických zážitkov, veľkých životných stratách. Krízové intervencia má zmysel, ak je podstúpená krátko po záťažovej udalosti - vravíme o hodinách, maximálne pár dňoch.

Podporné skupiny:
Facilitácia, pomoc pri organizovaní svojpomocných skupín. Terapeut je skôr sprevádzačom pri vytváraní skupín ľudí so spoločnou témou alebo problémom - osamelí, problémové deti, spoločná alebo podobná trauma.

Poradenstvo v životnom štýle:
Možnosť konzultácií bez uvedenia osobných údajov.

Stones