GEŠTALT PSYCHOTERAPIA

Je to môj primárny smer, ktorým pracujem. Geštalt je z nemčiny celok alebo tvar - základom je vnímať človeka ako celok- holisticky, v jeho prostredí, práci, rodine, vzťahoch ale i sebavnímaní. Je to terapia, ktorá je založená na troch zložito znejúcich názvoch: existenciálnom dialógu, fenomenologickom pohľade na svet a zážitku teraz a tu. Popíšem vám, ako vnímam tieto piliere zo svojho pohľadu- sú to základné ľudské princípy.
Existenciálny dialóg vraví, že terapeut a klient su rovnocenné bytosti a majú medzi sebou vzťah, ktorý je založený na princípoch JA-TY - budem k vám počas sedenia častokrát veľmi osobný a budem rád, keď budete sa budete môcť správať takisto. Väčší zmysel má hovoriť k sebe ako o niečom. V modernom prístupe k psychoterapii sa vraví už čoraz viac o liečbe vzťahom.
Fenomenológia - bude pre mňa dôležité vnímať váš názor a pohľad - v určitých situáciách je dôležité nielen to aký veľký problém je, ale ako veľký ho klient vníma a čo to s ním robí. Dôležité je pre mňa vaše prežívanie a emócie, najpotrebnejšia je úprimnosť.
Teraz a tu- najcennejšie zážitky, ktoré môžu pomôcť, sa dejú v prítomnosti. Budeme preto pracovať často s vašimi aktuálnymi emóciami a prežívaním, pretože aj to, čo sa stalo v minulosti, ovplyvňuje náš terajší pocit. Viac o geštalt terapii nájdete určite na internete.

PORADENSTVO

Mnoho ľudí prichádza za psychológom s otázkou: Čo mám robiť? Hoci medzi terapeutmi panuje názor, že terapeut neradí, ale pomáha nachádzať cesty a podporuje slobodnú voľbu klienta, sú oblasti, kedy je napomáhajúce vedieť informácie, ktoré môžu nahradiť dlhé hodiny hľadania a rozhovorov. Budem sa snažiť byť k vám autentický a priniesť takéto informácie, pokiaľ sa ukáže ich potreba.

SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE

Systemické konštelácie vyvinul Bert Hellinger a je to v súčasnosti mnohými označovaná ako revolučná a fascinujúca metóda na odhalenie ďalších príčin našich problémov. Je možné pracovať touto metódou aj individuálne, väčšiu intenzitu však prináša na skupinových seminároch. Túto výnimočnú metódu náhľadu a ovplyvnenia vzťahov v systémoch, v ktorých sa nachádzame (rodinný, pracovný, partnerský...) je možné postaviť do priestoru pomocou iných ľudí pod dohľadom terapeuta. Pracovať je možné aj na svojich symptómoch, chorobách, rozhodnutiach atď. Jeho smer ďalej rozvíjajú Mathias Varga von Kibéd, Insoo Kim Berg, Ivan Verny a iní. Zažiť si stavanie svojho systému je šanca pozrieť sa v akých súvislostiach sa objavuje náš osud a dostať sa za hranice individuálnej práce na svojej životnej situácii a osobnostnom raste.

Cesta je ciel