DOBRÉ KNIHY O PSYCHOTERAPII PRE VŠETKÝCH

Yoram Yovell: Nepřítel v mém pokoji. Portál, 2005
Yoram Yovell: Láska a jiné nemoci. Portál, 2007
Irwin D. Yalom: Máma a smysl života. Portál, 2002
Irwin D. Yalom: Existenciální psychoterapie. Portál, 2006
Irwin D. Yalom: Láska a jej kat. Portál, 2006
Irwin D. Yalom: Léčba Shopenhauerem. Portál, 2008
Jennifer Mackewn: Gestal psychoterapie. Portál, 2004
Bert Hellinger: Skrýtá symetrie lásky. Pragma, 2006
Bert Hellinger: Rodinné konstelace: Imperativy lásky. Triton 2007
M. Scott Peck: Nevyšlapanou cestou. Argo, 2002

UŽITOČNÉ LINKY

Český inštitút pre Geštalt psychoterapiu
www.gestalt.cz
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
www.psychoterapia-sk.sk
Privátna psychiatrická a psychoterapeutická starostlivosť
www.psychoterapia.sk
Proces orientovaná psychoterapia
www.processwork.sk
i-Psychológia - Prvý internetový časopis (nielen) o psychológii
www.i-psychológia.sk
Systemické konštelácie
www.hellinger.de, www.systemicfamilysolutions.com

Spriatelení terapeuti/tky:

Tibor Hrozáň - Bratislava
www.hrozan.sk
Jana Kašáková - Piešťany
www.psychoterapeutka.sk
Karin Braniková - Bratislava
www.branikova.sk
Hana Bednaříková - Bratislava
www.poradenskapsychologicka.sk
Brigita Trimajová - Bratislava
www.psychoterapeutka.org
Sylvia Ondrisová - Bratislava
www.sylviaondrisova.com

KRITÉRIÁ EAP

- Odborné vzdelávanie v psychoterapeutickej metóde, vedecky uznanej EAP, musí trvať najmenej 4 roky alebo 3200 hodín
- Odborné vzdelávanie v psychoterapii musí obsahovať nasledovné komponenty:
Teoretické štúdium
Osvojenie si psychoterapeutickej metódy zážitkom na sebe alebo rovnocenné vzdelávanie
Supervízia - 200 hodín
Vlastná cvičná terapia - 150 hodín
Praktikum v príslušnej psychoterapeutickej metóde pod supervíziou v trvaní najmenej 2 rokov
Prax v psychiatrickom zariadení alebo rovnocenná profesionálna skúsenosť
Vzdelávanie v psychoterapii je ukončené hodnotením ako teoretickej tak praktickej práce frekventanta (záverečnou skúškou)

Rozsah odborného vzdelávania v psychoterapii v súčasnosti pre absolventov medicíny, psychológie, liečebnej pedagogiky a sociálnej práce je v rozsahu polovice z 3200 hodín vzdelávania v psychoterapii, t.j. v rozsahu 1400 až 1600 hodín, podľa požiadaviek Európskych organizácií pre príslušný psychoterapeutický smer

Stones